• bicaramufti

  • soal_agama

  • Permohonan arah kiblat

  • APC 2018

  • Yang DiPertuan Agong
  • Rahsia Kerajaan
   ::PENGUMUMAN/HEBAHAN::  

...................................................................................................................................

 

Adalah dimaklumkan bahawa laman sesawang Jabatan Mufti Negeri Pahang

dalam proses penambahbaikan dan kemaskini.Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi 09-4211100.

Sekian terima kasih. 

 

...................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................

 

  Muatturun Khutbah 2019   

...................................................................................................................................

Hebahan kepada Warga Jabatan Mufti Negeri Pahang berkenaan :

PEGAWAI AWAM YANG MENJALANKAN PEKERJAAN LUAR DI BAWAH PERATURAN 10, PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) (PAHANG) 2015

  

.................................................................................................................................


...................................................................................................................................

Permohonan bagi penentuan dan pengesahan arah kiblat perlulah dibuat secara bertulis atau muatturun borang permohonan serta dihantar kepada : 

 

Bahagian Falak (Unit Takwim Dan Arah Kiblat)

Jabatan Mufti Negeri Pahang

26600 Pekan Pahang 

...................................................................................................................................

 

Pertanyaan bagi sebarang kemusykilan agama perlulah dibuat secara bertulis  kepada

 

Bahagian Fatwa (Unit Istinbat)

Jabatan Mufti Negeri Pahang

26600 Pekan Pahang

ATAU

emelkan kepada 

smufti@pahang.gov.my  

 

 "Soal Jawab Agama akan dijawab dalam tempoh 20 haribekerja"

...................................................................................................................................

:: TENDER/SEBUTHARGA :: 

Tiada tender dan sebutharga buat masa ini