MAKLUMAT ANGGOTA PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN ATASAN

 

Dato' Sri Dr. Haji Abdul Rahman Bin Haji Osman

Mufti Negeri Pahang 

 

Haji Muhamad Miziazam Bin Yahya

Ketua Penolong Pegawai Mufti

S48

Haji  Ahmad Bin Man

Penolong Pegawai Mufti

S44

 

Shaharuddin Bin Mohd Idris @ Muhammad Nor

Penolong Pegawai Mufti

S44

 

 


Zahari Bin Daud

Penolong Pegawai Mufti

S41

KOSONG

Print