TAJUK  :

KERTAS KAJIAN MENGENAI AJARAN MILLAH ABRAHAM @ IBRAHIM DI NEGERI PAHANG  5/2016

 

TARIKH / TEMPAT :

05 APRIL 2016

Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur

 

KEPUTUSAN :

Mesyuarat bersetuju memutuskan :-

 

Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim adalah Haram kerana menyeleweng dan bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi Akidah dan Syariah

 

Dilarang mana-mana orang Islam di Negeri Pahang dari berpegang dan mengamalkan sebarang ajaran dan doktrin Milah Abraham@ Ibrahim

 

Disediakan oleh :

Bahagian Fatwa

Jabatan Mufti Negeri Pahang

Urusetia Mesyuarat

Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang.

 

Tarikh : 7/4/2016

 

Disahkan oleh :

Dato’ Sri Dr. Haji Abdul Rahman Haji Osman

SSAP.,DSAP,.DIMP,.SMP,.AMP,.PKC,.

Mufti Negeri Pahang.

 

Tarikh : 8/4/2016

 

Print