TAJUK :

Hukum Qurban dan Aqiqah Ke Atas Haiwan Yang Tidak Diketahui Umurnya

 

OLEH :

Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak Negeri Pahang Kali Ke-6/2011, pada 30 Disember 2011

 

KEPUTUSAN :

Hukum Qurban dan Aqiqah ke atas haiwan yang diimport yang tidak diketahui umurnya adalah :

Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa hukum Qurban dan Aqiqah ke atas haiwan yang diimport adalah berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh para fuqaha’, iaitu bagi anak kambing muda ianya sesuai untuk dijadikan qurban apabila umurnya

Print