TAJUK  :

CADANGAN MELAKSANAKAN AMALAN SURAH AL-KAHFI SEBELOM AZAN JUMAAT DI MASJID DAN SURAU DIRI JUMAAT DI NEGERI PAHANG   07/2017

 

TARIKH / TEMPAT :

09 Februari 2017

Hotel Primera Kuala Lumpur

 

KEPUTUSAN :

Mesyuarat bersetuju supaya amalan membaca surah Al-Kahfi sebelum solat Jumaat di Masjid dan Surau diri Jumaat dilaksanakan di Negeri Pahang. Dicadangkan perkara ini dikemukakan kepada Mesyuarat penuh Majlis Ugama Islam Pahang untuk makluman dan kelulusan.

 

Makluman dan keputusan berkaitan amalan membaca surah Al-Kahfi ini hendaklah dimaklumkan kepada Jabatan Agama Islam Pahang untuk pelaksanaan dan arahan kepada Masjid dan Surau di Negeri Pahang

 

 

Disediakan oleh :

Bahagian Fatwa

Jabatan Mufti Negeri Pahang

Urusetia Mesyuarat

Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang.

 

Tarikh : 13 Februari 2017

 

Disahkan oleh :

Dato’ Haji Abdul Rahman Haji Osman

DSAP,.DIMP,.SMP,.AMP,.PKC,.

Mufti Negeri Pahang.         

 

Tarikh : 14 Februari 2017

Print