TAJUK  :

HUKUM MENERBIT DAN MENGEDAR TERJEMAHAN AL-QURAN TANPA TEKS ASAL AL-QURAN  11/2017

 

TARIKH / TEMPAT :

27 April 2017

Hotel Sunway Putra Kuala Lumpur

 

KEPUTUSAN :

Mesyuarat bersetuju memutusksan :-

Hukum menerbit dan mengedarkan terjemahan Al-Quran tanpa teks asal Al-Quran adalah tidak diharuskan berdasarkan kepada maslahah untuk menjaga kesucian Al-Quran dan mengelakkan kekeliruan terhadap Al-Quran

 

Disediakan oleh :

Bahagian Fatwa

Jabatan Mufti Negeri Pahang

Urusetia Mesyuarat

Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang.

 

Tarikh : 2  Mei 2017

 

Disahkan oleh :

Dato’ Haji Abdul Rahman Haji Osman

DSAP,.DIMP,.SMP,.AMP,.PKC,.

Mufti Negeri Pahang.         

 

Tarikh : 3 Mei 2017

 

Print