TAJUK  :

AKTIVITI DAN KEDUDUKAN RAJA BOMOH SEDUNIA IBRAHIM MAT ZIN   12/2017

 

TARIKH / TEMPAT :

27 April 2017

Hotel Sunway Putra Kuala Lumpur

 

KEPUTUSAN :

Mesyuarat bersetuju memutuskan  seperti berikut :-

Aktiviti dan amalan perbomohan raja bomoh sedunia Ibrahim bin Mat Zin mempunyai unsur yang bertentangan dengan syarak.

Hukum amalan Raja Bomoh sedunia Ibrahim bin Mat Zin adalah haram dan membawa kepada syirik

 

Disediakan oleh :

 

Bahagian Fatwa

Jabatan Mufti Negeri Pahang

Urusetia Mesyuarat

Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang.

 

Tarikh : 2  Mei 2017

 

Disahkan oleh :

Dato’ Haji Abdul Rahman Haji Osman

DSAP,.DIMP,.SMP,.AMP,.PKC,.

Mufti Negeri Pahang.         

 

Tarikh : 3 Mei 2017

 

 

Print