JABATAN MUFTI NEGERI PAHANG

 

- Laman Utama

 

Pengenalan 

    --- Latar Belakang

    --- Kod Etika

    --- Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

    --- Dasar Dan Objektif Kualiti JMNP

    --- Carta Organisasi

    --- Mufti Pahang

    --- Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

    --- Maklumat Anggota Pentadbiran Dan Pengurusan Atasan

 

Perkhidmatan

    --- Bahagian Rujukan Fatwa

         ---- Khutbah 2017

         ---- Khutbah 2018

         ---- Khutbah 2019

    --- Bahagian Fatwa

         ---- Pemwartaan Fatwa

         ---- Keputusan Fatwa

         ---- Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama-agama Bukan Islam 1989

   --- Bahagian Falak

         ---- Pengenalan

         ---- Semak Tarikh Lahir ke Hijri

         ---- Borang Permohonan Arah Kiblat

 

Muatturun

    --- Borang Permohonan Arah Kiblat

    --- Borang Aduan Pelanggan

    --- Borang Maklumbalas Pelanggan

    --- Buletin JMNP

    --- Tender | Sebut Harga

 

- Sumber

    --- Pengumuman 

    --- Berita

    --- Galeri

          ---- Video

    --- Koleksi Soal Jawab Agama

 

- Hubungi Kami

    --- Alamat

    --- Direktori Telefon 

 

 

 

Print