Jabatan Mufti Negeri Pahang

Khutbah Khas Kedua Januari
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWI
KHUTBAH KEDUA KHASadobe readeradobe reader
07 Januari 2022 / 04 Jamadil Akhir 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE

AMALAN BERGANDA SEIRING USIA 07 JANUARI 2022 / 04 JAMADIL AKHIR 1443H

adobe readeradobe reader   
14 Januari 2022 / 11 Jamadil Akhir 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE

KEWAJIPAN UMAT ISLAM MEMILIH PRODUK HALAL 14 JANUARI 2022 / 11 JAMADIL AKHIR 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader 
21 Januari 2022 / 18 Jamadil Akhir 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE

KESAN JUDI PADA DIRI DAN KELUARGA 21 JANUARI 2022 / 18 JAMADIL AKHIR 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader 
28 Januari 2022 / 25 Jamadil Akhir 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE

BERZAKAT, BERWAKAF DAN BERINFAK 28 JANUARI 2022 / 25 JAMADIL AKHIR 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader