Jabatan Mufti Negeri Pahang

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Objektif Bahagian Khidmat Pengurusan

  • Merancang, mengawal, mengurus dan melaksanakan hal ehwal pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan jabatan dengan cekap, cepat dan teratur.

Fungsi Utama Bahagian Khidmat Pengurusan

  • Mengurus dan mentadbir segala perkara yang berkaitan dengan urusan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan jabatan.
  • Pengurusan pentadbiran seperti pengurusan stor dan fail/rekod, keselamatan pejabat, penyelenggaraan ruang kerja dan kenderaan jabatan.
  • Pengurusan kewangan yang meliputi bayaran, gaji, peruntukan tahunan jabatan dan pengurusan hasil jabatan.
  • Pengurusan sumber manusia dan lain-lain hal perkhidmatan
  • Pengurusan khidmat pelanggan
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA
 Khutbah 03 Januari 2020 / 07 Jamadil Awal 1441H : Azam Dan Cita-Citaadobe readeradobe readeradobe readeradobe reader