Jabatan Mufti Negeri Pahang

Senarai Khutbah Jumaat Bulan

Khutbah Khas Kedua Oktober
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWI
KHUTBAH KEDUA KHASadobe readeradobe reader
01 Oktober 2021 / 24 Safar 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE

AKHLAK MULIA CERMIN SOLAT SEMPURNA 01 OKTOBER 2021 / 24 SAFAR 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
08 Oktober 2021 / 01 Rabiulawal 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE

ETIKA KERJA CEMERLANG 08 OKTOBER 2021 / 01 RABIULAWAL 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader 
15 Oktober 2021 / 08 Rabiulawal 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE

MAULIDUR RASUL (INSAN SANGAT MULIA) 15 OKTOBER 2021 / 08 RABIULAWAL 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader 
22 Oktober 2021 / 15 Rabiulawal 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE

BERSAMA AHLI SUNNAH WAL JAMAAH MENEGAKKAN KEBENARAN 22 OKTOBER 2021 / 15 RABIULAWAL 1443H

adobe readeradobe readeradobe reader  
29 Oktober 2021 / 22 Rabiulawal 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE

ZINA DAN KESANNYA KEPADA MASYARAKAT 29 OKTOBER 2021 / 22 RABIULAWAL 1443H

adobe readeradobe readeradobe reader  
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA
 Khutbah 03 Januari 2020 / 07 Jamadil Awal 1441H : Azam Dan Cita-Citaadobe readeradobe readeradobe readeradobe reader