Jabatan Mufti Negeri Pahang

Khutbah Khas Kedua Februari
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWI
KHUTBAH KEDUA KHASadobe readeradobe reader
04 Februari 2022 / 02 Rejab 1443H
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

MENCINTAI ALLAH DAN RASUL

 04 FEBRUARI  2022 / 02 REJAB 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
11 Februari 2022 / 09 Rejab 1443H
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

BAHAYA PENYALAHGUNAAN DADAH. LEBIIH BAIK CEGAH

 18 FEBRUARI  2022 / 16 REJAB 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
18 Februari 2022 / 16 Rejab 1443H
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

BAHAYA PENYALAHGUNAAN DADAH. LEBIIH BAIK CEGAH

 18 FEBRUARI  2022 / 16 REJAB 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
25 Februari 2022 / 23 Rejab 1443H
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

PALESTIN BUMI ISRA’ YANG TERJAJAH

 25 FEBRUARI  2022 / 23 REJAB 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader