Jabatan Mufti Negeri Pahang

Senarai Khutbah Jumaat Bulan

Khutbah Khas Kedua Ogos
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWI
KHUTBAH KEDUA KHASadobe readeradobe reader
06 Ogos 2021 / 27 Zulhijjah 1442H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE
ISLAM LARANG BUNUH DIRI 06 OGOS 2021 / 27 ZULHIJJAH 1442Hadobe readeradobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
13 Ogos 2021 / 04 Muharam 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE
PERISTIWA DAN KELEBIHAN 10 MUHARAM 13 OGOS 2021 / 04 MUHARAM 1443Hadobe readeradobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
20 Ogos 2021 / 11 Muharam 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE
MATI SUATU PERINGATAN 20 OGOS 2021 / 11 MUHARAM 1443Hadobe readeradobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
27 Ogos 2021 / 18 Muharam 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE
PERPADUAN NIKMAT KEMERDEKAAN 27 OGOS 2021 / 18 MUHARAM 1443Hadobe readeradobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA
 Khutbah 03 Januari 2020 / 07 Jamadil Awal 1441H : Azam Dan Cita-Citaadobe readeradobe readeradobe readeradobe reader