Jabatan Mufti Negeri Pahang

HIMPUNAN TEKS  KHUTBAH TAHUN 2021

HIMPUNAN TEKS KHUTBAH TAHUN 2022

HIMPUNAN TEKS KHUTBAH TAHUN 2023

HIMPUNAN TEKS KHUTBAH TAHUN 2024