Jabatan Mufti Negeri Pahang

Maklumat Pentadbiran dan Pengurusan Tertinggi

blue

Nama       : YBhg. Profesor Dato’ Dr. Asmadi Bin Mohamed Naim, DSSS., PMK.

Jawatan   : Mufti Pahang / JUSA C

No.Tel       : 09 – 4211100 

Emel        : smufti@pahang.gov.my

dato'timbalan mufti

Nama : Dato’ Haji Badli Shah Bin Alauddin, DIMP., AMP., PPC.

Jawatan : Timbalan Mufti / Gred S54

No.Tel : 09 – 4211100

Emel : bad@pahang.gov.my

Nama : Dr Haji Muhamad Miziazam Bin Haji Yahya, SMP., AMP., PKC

Jawatan : Ketua Penolong Mufti / Gred S48

Bahagian : Fatwa 

No.Tel : 09 – 4211100

Emel : miziazam@gmail.com

Nama : Ustaz Shaharuddin Bin Haji Muhammad Nor, AAP., AMP

Jawatan : Ketua Penolong Mufti  / Gred S44

Bahagian : Rujukan Fatwa

No.Tel : 09 – 4211100

Emel : sharalkatawie@gmail.com.my

Nama : Kosong

Jawatan : Ketua Penolong Mufti  / Gred S44

Bahagian : Fatwa 

No.Tel : 09 – 4211100

Emel : mohd.anis@pahang.gov.my

Nama : Ustaz Mohd Fadhlur Rahman Bin Mohamed Rosly

Jawatan : Penolong Mufti  / Gred S41

Bahagian : Fatwa / Unit Istinbat

No.Tel : 09 – 4211100

Emel : mohd.fadhlur@pahang.gov.my

Nama : Mohd Anis Bin Mohd Azmi 

Jawatan : Penolong Mufti  / Gred S41

Bahagian : Fatwa/ Unit Buhuth

No.Tel : 09 – 4211100

Emel : mohd.anis@pahang.gov.my