Jabatan Mufti Negeri Pahang

   LAMAN UTAMA  /  PROFIL  /  VISI  /  MISI  /  OBJEKTIF

 

VISI

Mewujudkan sebuah jabatan yang cemerlang dan berkualiti dalam memartabatkan Syariat Islam untuk melahirkan umat Islam yang bertakwa di negeri Pahang

 

MISI

Memastikan Syariat Islam didaulat dan dimartabatkan serta memastikan semua fatwa dan hukum dapat diterima dan dilaksanakan dengan sempurna ke arah melahirkan kesejahteraan umat Islam

 

OBJEKTIF

  • Memberikan perkhidmatan yang cemerlang dab berkualiti bagi memastikan umat Islam menghayati dan mengenal cara hidup Islam sebenar berdasarakna Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW
  • Memastikan semua perancangan dan perlaksanan pembangunan negeri mengikut hukum syarak
  • Mengeluarkan fatwa dip[eringkat negeri mengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah

 

MATLAMAT

  • Mengembangkan dan memartabatkan kefahaman ilmu falak kepada umat Islam di negeri Pahang
  • Mendaulatkan syariat Islam
  • Menyelaraskan fatwa dan menjamin perlaksanaan syariat Islam diamalkan di negeri Pahang
  • Melaksanakan kajian dan penelitian dalam bidang falak terutama dalam proses penyediaan takqim, waktu solat, cerapan dan penentuan arah kiblat