Jabatan Mufti Negeri Pahang

BAHAGIAN RUJUKAN FATWA

FUNGSI BAHAGIAN

Mengadakan penyediaan program teks khutbah,Menerbitkan teks khutbah buku,majalah,buletin dan laporan tahunan jabatan serta mengemaskini laman web jabatan