Jabatan Mufti Negeri Pahang

Panduan Semakan Istiwa'' Adzam Matahari

Istiwa’ A’dzam merupakan fenomena di mana Matahari akan berada di titik zenith ketika istiwa’.
Peristiwa ini berlaku dua kali dalam setahun apabila nilai sudut istiwa’ matahari akan bersamaan
dengan nilai latitud Mekah di mana Kaabah terletak.

Apabila Istiwa utama Matahari berlaku, bayang-bayang objek tegak di tempat lain akan
menujukkan arah ke Kaabah. Fenomena ini merupakan kaedah traditional falak untuk menyemak
dan menentukan arah kiblat walau di mana sahaja pada tarikh tersebut.

PANDUAN SEMAKAN ARAH KIBLAT

  • Pastikan waktu yang tepat berdasarkan waktu Malaysia
  • Gunakan objek yang tegak & lurus
  • Halakan objek ke arah cahaya matahari
  • Bayang yang terhasil dari objek tersebut akan menunjukkan ke arah kiblat
  • Tandakan garis bayang yang terhasil.

Istiwa'Adzam