Jabatan Mufti Negeri Pahang

Khutbah Kedua Bulan Jun
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWI
KHUTBAH KEDUA KHASadobe readeradobe reader
04 Jun 2021 / 23 Syawal 1442H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINAPOWERPOINT
REDA SEGALA KETENTUAN ALLAH 04 JUN 2021 / 23 SYAWAL 1442Hadobe readeradobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
11 Jun 2021 / 30 Syawal 1442H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINAPOWERPOINT
MAQASID SYARIAH MENJAMIN KEMASLAHATAN UMMAH 11 JUN 2021 / 30 SYAWAL 1442Hadobe readeradobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
18 Jun 2021 / 07 ZULKAEDAH 1442H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINASLIDE
KERUNTUHAN AKHLAK MENGUNDANG BALA 18 JUN 2021 / 07 ZULKAEDAH  1442Hadobe readeradobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
25 Jun 2021 / 14 ZULKAEDAH 1442H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWISLIDE
KHUTBAH KHAS ALAM KURNIAAN TUHAN 25 JUN 2021 / 14 ZULKAEDAH  1442Hadobe readeradobe readeradobe reader
25 Jun 2021 / 14 ZULKAEDAH 1442H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA
KASIH KEPADA IBU BAPA 25 JUN 2021 / 14 ZULKAEDAH 1442Hadobe readeradobe reader adobe reader