Jabatan Mufti Negeri Pahang

Khutbah Khas Kedua Jun
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWI
KHUTBAH KEDUA JUNadobe readeradobe reader
03 Jun 2022 / 03 Zulkaedah 1443H ( DIRGAHAYU TUANKU, RAHMAT SELALU )
TAJUK KHUTBAH
RUMI

KHUTBAH KHAS KEPUTERAAN AGONG Dirgahayu Tuanku, Rahmat Selalu

03 JUN 2022 /3 Zulakedah 1443H

adobe reader
10 Jun 2022 / 10 Zulkaedah 1443H ( TEGUH BERSAMA AHLI SUNNAH WAL JAMAAH )
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA

TEGUH BERSAMA AHLI SUNNAH WALJAMAAH

10 JUN 2022 /10 Zulkaedah 1443H

adobe readeradobe readeradobe reader 
17 Jun 2022 / 17 Zulkaedah 1443H ( LABUR DI DUNIA, UNTUNG DI AKHIRAT )
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA

WAKAF : LABUR DIDUNIA, UNTUNG DI AKHIRAT

17 JUN 2022 /17 Zulkaedah 1443H

adobe readeradobe reader adobe reader adobe reader
24 Jun 2022 / 24 Zulkaedah 1443H ( KEPENTINGAN MENYIMPAN UNTUK PERUSAHAAN SECARA PATUH SYARIAH )
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA

KEPENTINGAN MENYIMPAN UNTUK PERUSAHAAN SECARA PATUH SYARIAH

24 JUN 2022 /24 Zulkaedah 1443H

adobe readeradobe readeradobe reader  adobe reader