Jabatan Mufti Negeri Pahang

Khutbah Khas Kedua Mac
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWI

KHUTBAH KEDUA MAC

adobe readeradobe reader
04 Mac 2022 / 01 Syaaban 1443H
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

MENJAGA ZURIAT, NASAB DAN KETURUNAN

 04 MAC  2022 / 01 SYAABAN 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
11 Mac 2022 / 08 Syaaban 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA

BAHASA JIWA BANGSA 11 MAC 2022 / 08 SYAABAN 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
18 Mac 2022 / 15 Syaaban 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA

BAHAYA FAHAMAN PLURALISME KEPADA AQIDAH  18 MAC 2022 / 15 SYAABAN 1443H

adobe readeradobe reader adobe reader adobe reader
25 Mac 2022 / 22 Syaaban 1443H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA

PERSEDIAAN MENYAMBUT RAMADAN

 25 MAC 2022 / 22 SYAABAN 1443H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader