Jabatan Mufti Negeri Pahang

Khutbah Khas Kedua Mei
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWI
KHUTBAH KEDUA KHASadobe readeradobe reader
07 Mei 2021 / 25 Ramadan 1442H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA
BERHEMAH DI JALAN RAYA
07  MEI 2021 / 25 RAMADAN 1442H
adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
14 Mei 2021 / 02 SYAWAL 1442H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA
KEWAJIPAN MENYAMBUNG TALI PERSAUDARAAN 14 MEI 2021 / 02 SYAWAL 1442Hadobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
21 Mei 2021 / 09 SYAWAL 1442H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA
SEMARAKKAN DAKWAH 21 MEI 2021 / 09 SYAWAL 1442Hadobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
28 Mei 2021 / 16 SYAWAL 1442H
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA
BERSEDIA MENUJU ALAM BARZAKH 28 MEI 2021 / 16 SYAWAL 1442Hadobe readeradobe readeradobe readeradobe reader