Jabatan Mufti Negeri Pahang

Khutbah Khas Kedua November
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWI
KHUTBAH KEDUA NOVEMBERadobe readeradobe reader
04 November 2022 / 09 Rabiulakhir 1444H ( Kepimpinan Dalam Islam )
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

MENGHORMATI SESAMA ISLAM

11 NOVEMBER 2022 | 16 RABIULAKHIR 1444H

adobe readeradobe readeradobe reader 
11 November 2022 / 16 Rabiulakhir 1444H ( Menghormati Sesama Islam )
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

MENGHORMATI SESAMA ISLAM

11 NOVEMBER 2022 | 16 RABIULAKHIR 1444H

adobe readeradobe readeradobe reader 
18 November 2022 / 23 Rabiulakhir 1444H ( Panduan Memilih Pemimpin PRU-15 )
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

PANDUAN MEMILIH PEMIMPIN PRU-15

18 NOVEMBER 2022 | 23 RABIULAKHIR 1444H

adobe readeradobe readeradobe reader 
25 November 2022 / 30 Rabiulakhir 1444H ( Tanggungjawab Pemimpin Dalam Islam )
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN DALAM ISLAM

25 NOVEMBER 2022 | 30 RABIULAKHIR 1444H

adobe readeradobe readeradobe reader