Jabatan Mufti Negeri Pahang

Khutbah Khas Kedua September
TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWI
KHUTBAH KEDUA SEPTEMBERadobe readeradobe reader
02 September 2022 / 05 Safar 1444H ( Inflasi Dan Harga Barangan)
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

INFLASI DAN HARGA BARANGAN

02 SEPTEMBER 2022 | 05 SAFAR 1444H

adobe readeradobe readeradobe reader 
09 September 2022 / 12 Safar 1444H ( Scammer atau Penipuan )
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

SCAMMER ATAU PENIPUAN

9 SEPTEMBER 2022 | 12 SAFAR 1444H 

adobe readeradobe readeradobe reader 
16 September 2022 / 19 Safar 144H ( Hari Malaysia )
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

Hari Malaysia

19 Safar 144H/16 September 2022M

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
23 September 2022 / 26 Safar 1444H ( Dakwah Kepada Bukan Islam )
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

DAKWAH KEPADA BUKAN ISLAM

23 SEPTEMBER 2022/ 26 SAFAR 1444H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader
30 September 2022 / 03 Rabiulawal 1444H ( Derma Organ Jariah Yang Diabaikan )
TAJUK KHUTBAHRUMIJAWIBICINA

DERMA ORGAN JARIAH YANG DIABAIKAN

30 SEPTEMBER 2022/

3 RABIUAWAL 1444H

adobe readeradobe readeradobe readeradobe reader