Jabatan Mufti Negeri Pahang

KEPUTUSAN FATWA 2019

Oleh

:

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang Kali Ke-2/2019, pada  3 Mei 2019

Keputusan : Kajian Mengenai Persilatan Tapa Diri 65 atau Bha Tha Mim  adalah seperti berikut:

 1. Persilatan Tapa diri atau Bha Tha Mim mempunyai perkara yang meragukan dari segi akidah dan syariah dalam amalan dan ilmu kebatinan kerana mempunyai unsur Khawarij Al-Addah ( terkeluar dari kebiasaan  ). Ia dibimbangi mempunyai unsur penglibatan jin dalam amalan.
 2. Guru yang mengajar agama tidak mempunyai tauliah dan kelayakkan ilmu keagamaan.
 3. Menjauhi amalan yang meragukan adalah termasuk dalam perkara Sadd Al Zara’i

 Sehubungan dengan itu, disebabkan banyak perkara yang meragukan, maka sesiapa sahaja yang menyertai pertubuhan ini adalah dilarang.

Oleh

:

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang kali ke 3/2019 , pada 27 Jun 2019

Keputusan :

Mesyuarat bersetuju menangguhkan perbincangan berhubung cadangan lafaz taklik baru dan meminta Jabatan Kehakiman Syariah mengemukakan semula kertas cadangan lafaz taklik baru beserta justifikasi pindaan lafaz taklik .

Oleh

:

 Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang Kali Ke-3/2019, pada  27 Jun 2019

Keputusan :

Mesyuarat bersetuju dengan cadangan Garis Panduan Penggunaan Wang Masjid dan Surau yang dibentangkan dengan pindaan iaitu :

 1. Memasukkan perkataan hendaklah dengan kebenaran Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang pada bahagian berkaitan kutipan wakaf dan derma di dalam garis panduan
 2. Tidak dibenarkan menerbitkan apa-apa wakaf tunai melainkan mendapat kebenaran Majlis Ugama
 3. Mesyuarat mencadangkan supaya masjid berhati-hati di dalam pelaburan selain daripada simpanan tetap kerana ia terdedah kepada kerugian
 4. Memasukkan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia  Sultan Pahang berhubung galakan supaya masjid terlibat dengan aktiviti ekonomi
 5. Mesyuarat berharap pengurusan masjid akan dapat diuruskan secara profesional

Oleh

:

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang kali ke-3/2019 , pada 27 Jun 2019

Keputusan :

Mesyuarat bersetuju supaya dikaji semula penggunaan nama pendaftar murtad dalam Rang Undang-Undang Penentuan Status Islam 2019 dan Kaedah Penentuan Status Agama Seseorang 2019 bagi mengelak salah faham masyarakat .

Oleh : Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang kali ke-3/2019 , pada 27 Jun 2019

Keputusan :Mesyuarat mengambil makluman pembentangan daripada Global Ikhwan Holdings Sendirian Berhad seperti  berikut ;

 1. Ahli Global Ikhwan Holdings Sendirian Berhad telah meninggalkan Aurad Muhammadiah dan tidak lagi beramal dengannya
 2. Global Ikhwan Holdings Sendirian Berhad adalah syarikat perniagaan yang tiada kaitan dengan Al-Arqam yang telah diharamkan
 3. Bersetuju mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama dari segi pendidikan dan pernikahan

Mesyuarat mengambil makluman pembentangan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia seperti berikut ;

 1. Global Ikhwan Holdings Sendirian Berhad adalah syarikat perniagaan yang ditubuhkan hasil daripada penjenamaan semula syarikat Rufaqa‘ dan Al-Arqam
 2. Ahli Global Ikhwan Holdings Sendirian Berhad masih mengamalkan Auradh Muhammadiah dan ajaran-ajaran Al-Arqam yang diharamkan
 3. Pusat Pendidikan Global Ikhwan Holdings Sendirian Berhad tidak berdaftar dengan Jabatan Agama dan tidak mengikuy Kurikulum arus perdana .
 4. Ahli Global Ikhwan Holdings Sendirian Berhad masih mengamalkan pernikahan dan poligami tidak berdaftar dan tidak mengikut peraturan dan undang-undang Islam yang ditetapkan .

Mesyuarat mengambil makluman pembentangan daripada Polis Di Raja Malaysia seperti berikut ;

 

 1. Terdapat maklumat bahawa Ahli Global Ikhwan Holdings Sendirian Berhad masih mengamalkan Auradh Muhammadiah dan ajaran-ajaran Al-Arqam yang diharamkan seperti mengambil berkat daripada Mursyid dan menghidupkan fahaman ‘‘ air berkat ‘‘ iaitu mengambil berkat daripada pemimpin atasan Global Ikhwan Holdings Sendirian Berhad .
 2. Dimaklumkan pihak Polis Diraja Malaysia masih menjalankan siasatan berhubung aduan penyelewengan oleh bekas pengikut Al-Arqam dan masih mengumpulkan bukti .

Setelah dibincangkan mesyuarat mengambil keputusan berikut :

 1. Memisahkan isu Global Ikhwan Holdings Sendirian Berhad kepada dua iaitu isu perniagaan dan akidah . Bersetuju hanya perkara akidah dan penyelewengannya sahaja yang akan dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak .
 2. Menasihatkan supaya Global Ikhwan Holdings Sendirian Berhad mematuhi peraturan dan undang-undang Islam Pahang dari segi pendaftaran sekolah dan urusan pernikahan dan poligami .
 3. Menangguhkan keputusan isu penyelewengan akidah bekas pengikut Al-Arqam @ Global Ikhwan Holdings Sendirian Berhad sehingga mendapat maklumat lengkap siasatan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Polis Diraja Malaysia ( Cawangan Khas ) .

Oleh : Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang kali ke-5/2019 , pada 02 Disember 2019

Keputusan :

Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa ditambah 8 minit pada waktu asal disebabkan matahari berada dibawah ufuk pada kedudukan 18 darjah ketika berlakunya  fajar sadiq .

TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA
 Khutbah 03 Januari 2020 / 07 Jamadil Awal 1441H : Azam Dan Cita-Citaadobe readeradobe readeradobe readeradobe reader